Cảm ơn bạn đang kết nối.

Chúng tôi đã từng giúp các tổ chức khách hàng hiện hữu của mình phát hiện và cắt giảm những lãng phí tiềm ẩn như lập kế hoạch đầu tư tốt hơn và cắt giảm chi phí thường xuyên, chống thất thoát doanh thu với tỷ lệ tiết kiệm lên đến 18%. Bên cạnh đó, chiến lược tư vấn của Việt Hải biến suy nghĩ và mong đợi của các cá nhân, tổ chức hóa thành hành động cụ thể, tạo ra các luồng doanh thu mới chỉ dựa trên các nguồn lực hiện hữu của tổ chức. Mục đích của quá trình này là tối đa hóa lợi nhuận cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
Kết nối với những người tìm kiếm giải pháp xây dựng chiến lược tinh gọn, nhanh chóng và tối đa hóa lợi nhuận cho tổ chức của bạn.
Cho sự thành công của bạn, đặt hẹn liên lạc với chúng tôi qua
Email
Điện thoại