Cảm ơn bạn đang kết nối.

Hàng ngày, có gần 1 triệu phần tử mạng vô tuyến, truyền dẫn và chuyển mạch đang được quản lý và giám sát bởi các hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ do Việt Hải cung cấp, tích hợp và phát triển. Qua đó, trải nghiệm dịch vụ của hàng trăm triệu người dùng được đảm bảo và được cải thiện nâng cao mỗi ngày. Đội ngũ của Việt Hải đã và đang tham gia những chiến dịch tối ưu hóa chất lượng mạng lưới cho nhiều nhà khai thác mạng hàng đầu ở Châu Á, Trung Đông và Châu Phi.
Kết nối với những người tìm kiếm giải pháp quản lý chất lượng và nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng.
Cho sự thành công của bạn, đặt hẹn liên lạc với chúng tôi qua
Email
Điện thoại