Cảm ơn bạn đang kết nối.

Cùng Việt Hải, bạn đang quan tâm tới những tác động tới sức khỏe con người từ chất lượng không khí, các tác nhân môi trường và biến đổi khí hậu, cùng cam kết cắt giảm tiêu thụ năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các ngành công nghiệp trong thời kỳ bùng nổ công nghệ. Chúng tôi tìm kiếm giải pháp và cung cấp dịch vụ cắt giảm sản lượng tiêu thụ điện hàng Triệu kWh mỗi năm, đồng thời đầu tư cho việc triển khai và ứng dụng công nghệ sản xuất năng lượng tái tạo.
Kết nối với những người tìm kiếm giải pháp cắt giảm tiêu thụ năng lượng, giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính và đầu tư sản xuất năng lượng tái tạo cho tương lai.
Cho sự thành công của bạn, đặt hẹn liên lạc với chúng tôi qua
Email
Điện thoại