Cảm ơn bạn đang kết nối.

Nhiều năm qua, Việt Hải đã giúp các nhà khai thác mạng, các công ty công nghệ và cung cấp dịch vụ nội dung ở trên 15 quốc gia thực hiện lập kế hoạch mạng lưới cho hơn 50,000 trạm gốc thông tin di động, 25,000 tuyến truyền dẫn băng rộng kết cuối, mạng đường trục, mạng phân phối và thu thập tín hiệu truyền hình, mạng truyền dẫn IP quốc tế, các trạm vệ tinh mặt đất. Cùng với chuyển đổi số, Việt Hải và các đối tác công nghệ đang nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp lập kế hoạch mạng lưới, ứng dụng các công nghệ mới cho tương lai như Internet vạn vật IoT, 5G, định vị thông minh.
Kết nối với những người tìm kiếm giải pháp lập kế hoạch, giảm thiểu chi phí đầu tư và tối ưu hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên hữu hạn trong quá trình triển khai mới, nâng cấp và mở rộng mạng lưới của bạn trong quá trình chuyển đổi số.
Cho sự thành công của bạn, đặt hẹn liên lạc với chúng tôi qua
Email
Điện thoại